За Академията

Таргет група:

Академията е насочена към ученици в 10,11 и 12 клас, както и студенти от 1 и 2 курс. Насочени сме към искащи и вярващи в своя потенциал млади хора, като желаем да  развиваме у тях умения и качества липсващи в лидерите на съвременния бизнес и неговите направления.

 

Мисия

Време е да поведеш промяната. Не оставяй бъдещето на другите. Промяната започва от теб  и нас.

 

Визия

Младите не са нашето бъдеще, а нашето настояще. АКАДЕМИЯТА “Новите бизнес лидери”  е платформа, която има за цел да даде необходимите знания и умения на младите хора, да бъдат бизнес и обществени лидери, които да правят промени и постигат лични успехи. Тя събира успешни бизнес лидери, експерти по лидерство и образователни лидери,които искат да помогнат за създаването на силни и способни нови бизнес лидери.

 

Цели

Основните цели на Академията “Новите бизнес лидери” са

 1. Да работи за изграждането и развитието на новите бизнес лидери.
 2. Да помогне за професионалното и личностно ориентиране и изграждане на бъдещите лидери на обществото.
 3. Да бъде място за сътрудничество и обмяна на знания и идеи между успешни бизнес лидери и младите лидери.
 4. Да им даде увереност, сила и мотивация за успех и реализация
 5. Да ги направи активни участници в процеса на създаване на модерното

образование и бизнес в България.

 

Предложения-модули

 1. Лидерски умения за успех
 2. Финансова грамотност
 3. Бизнесът и невербалната комуникация
 4. Е-бизнес и силата на социалните мрежи
 5. Бизнес психология
 6. Уоркшоп
 7. IT реалността, как да бъдем лидери във виртуалното

пространство

 

Проекти:

 1. Месечна среща на Академията – споделяне на лидерски практики и професионални умения от бизнес и обществени лидери
 2. Съвместни проекти на Академията с бизнес организация
 3. Инкубатор за идеи за промяна на бизнеса и образованието
 4. Проекти инициирани от участниците в Академията

 

 Партньори: 

 1. Проектът се осъществява със съдействието на ВУЗФ, който предоставя своят интелектуален и ресурсен капацитет на Академия “Новите бизнес лидери”
 2. Частни фирми и обществени личности, които дават практически знания и умения на новите бизнес лидери
 3. Професионални училища и образователни лидери, които насочват младите към академията и са техни референти и ментори.
 4. Учители и родители, които имат ентусиазма да помагат за изграждането на новите бизнес лидери.

 

Провеждане:

Срещите ще бъдат веднъж  в месеца. Посещенията са безплатни.

 

Реализирани дейности на ВУЗФ:

 1. Регулярни посещения в училищата в цялата страна обучаващи децата на модули по „Финансова грамотност“, отговарящи на тяхната възраст.
 2. Организиране на едноседмично лятно училище за ученици, в периода 22-26.06.2015 г. Регистриралите се ученика бяха 52-ма от над 7 училища.

 

 Ние каним всички млади хора, които имат амбицията да бъдат лидери и искат да станат част от академията.

Comments are closed.