Контакти

size2

Лице за контакт:

Юлияна Георгиева

Мениджър комуникация и кариерно развитие

Тел.: +359 2 40158 07/ 888 443 096

E-mail: jgeorgieva@vuzf.bg

Comments are closed.